Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Stefan ŻechowskiStefan Żechowski

ur. 1912 - 1984, kraj: Polska

Stefan Żechowski uczył się w l. 1929-32 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. W 1929 wstąpił do „Szczepu Rogate Serce”, przyjmując – jak wszyscy członkowie „Twórcowni” Stanisława Szukalskiego – starosłowiańskie miano Ziemina z Książa. W l. 1930-36 brał udział we wszystkich wystawach grupy. W 1936 poznał Emila Zegadłowicza, który zaproponował mu ilustrowanie swej powieści Motory. Wydana w 1937 z ilustracjami Żechowskiego, została prawie w całości skonfiskowana przez cenzurę. Praca nad książką dała jednak początek przyjaźni artysty z Zegadłowiczem. W domu pisarza w Gorzeniu Żechowski zetknął się z lewicującymi literatami...
więcej