Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Stefan WegnerStefan Wegner

ur. 1901 - 1965, kraj: Polska

Stefan Wegner (Sosnowiec 1901 – Łódź 1965) - malarz, rysownik, grafik, dekorator wnętrz, teoretyk sztuki. Studia artystyczne odbył w latach 1922-1927 w krakowskiej ASP u, m.in.: W. Jarockiego i J. Pankiewicza. W 1930 zamieszkał na stałe w Łodzi i uczestniczył w powołaniu ZPAP. W 1931 nawiązał kontakty ze Strzemińskim, który wprowadził go w krąg polskiej awangardy. Po wojnie współorganizował Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (obecnie ASP im. Wł. Strzemińskiego) w Łodzi, gdzie pełnił funkcje dziekana, a w latach 1949-50 rektora. W początkowej fazie twórczości Wegner stosował impresjonistyczną technikę, później nawiązywał do kubizmu i abstrakcjonizmu. Po 1949 włączył się w nurt realizmu so...
więcej