Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Hilary KrzysztofiakHilary Krzysztofiak

ur. 1926 - 1979, kraj: Polska

(Szopienice 28 X 1926 – Falls Church, USA 30 IX 1979) Hilary Krzysztofiak pochodził z rodziny śląskiej o patriotycznych tradycjach. Już jako 14-latek pracował w hucie, jednocześnie ucząc się rysunku. Po wojnie uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych i ASP w Warszawie. Studiów nie ukończył, jak sam wspomina, z powodu niemożności poddania się rygorom socrealizmu: Przy rysowaniu paznokci Waryńskiego [postać ta była tematem jego pracy dyplomowej] zbuntowałem się i wyszedłem z Akademii, by już nigdy do niej nie powrócić. Wcześniej był jednym z założycieli awangardowej katowickiej Grupy St-53, będącej obok Grupy 55 i Grupy Krakowskiej najważniejszym ugrupowaniem polskiego undergroundu arty...
więcej