Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Tadeusz DworzańskiTadeusz Dworzański

ur. 1911 - 1991, kraj: Polska

Tadeusz Dworzański od najmłodszych lat interesował się malarstwem i grafiką. Już w 1927 roku, w wieku 16 lat wziął udział w wystawie grafiki w Poznaniu. W latach 1940-1945, będąc oficerem jeńcem w oflagach w Neubrandenburgu i w Gross-Born zetknął się z por. Janem Zamoyskim też Obrońcą Wybrzeża, już przed wojną uznanym w Polsce i zagranicą malarzem, scenografem i dekoratorem z artystycznego ugrupowania - Bractwa Św. Łukasza . Jan Zamoyski organizował życie kulturalne w oflagach wygłaszając prelekcje o sztuce, pracując w obozowym teatrze jako scenograf i aktor . Prowadził też na wysokim poziomie kursy rysunku i malarstwa dla współtowarzyszy niewoli. W pracowni Jana Zamoyskiego, k...
więcej