Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Władysław KrzyżanowskiWładysław Krzyżanowski

ur. 1889 - 1973, kraj: Polska

Malarz. Studiował pod kierunkiem Józefa Pankiewicza w krakowskiej ASP, a następnie w Paryżu. Po powrocie do kraju w 1925 r. zamieszkał na stałe we Lwowie i aktyw-nie uczestniczył w polskim życiu artystycznym. Brał udział w wielu wystawach, należał do Cechu Artystów Jednoróg, grup Awangarda i Nowa Generacja. W swoich mar-twych naturach i pejzażach nawiązywał do sztuki Cezanne'a i postimpresjonistycznego malarstwa francuskiego. Jego obrazy charakteryzują się wartościami koloru i urozmaiconą, chropawą fakturą.