Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Tomasz MilanowskiTomasz Milanowski

ur. 1972 , kraj: Polska

Tomasz Milanowski jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1998 roku. Studiował w pracowniach prof. Stefana Gierowskiego i prof. Krzysztofa Wachowiaka. Dyplom z wyróżnieniem zdobył w pracowni tego ostatniego. Aneks z Malarstwa Ściennego – w pracowni prof. Edwarda Tarkowskiego. Po ukończeniu studiów związał się z macierzystym wydziałem. Prowadzi własną pracownię, a od 2016 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa. Jest autorem blisko 50 wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych, także o zasięgu międzynarodowym. Jest stypendystą Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku (2013).