Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Tadeusz WaśkowskiTadeusz Waśkowski

ur. 1883 - 1966, kraj: -

Tadeusz Waśkowski, brat Antoniego, literata i malarza, a także kuzyn Stanisława Wyspiańskiego, wyrósł w rodzinie o artystycznych tradycjach. W latach 1905-1911 studiował malarstwo w ASP w Krakowie pod kierunkiem Józefa Mehoffera. W czasie studiów był nagradzany za akty i portrety. W 1931 odbyła się jego wystawa indywidualna w krakowskim Pałacu Sztuki TPSP. W okresie międzywojennym i po wojnie często wystawiał w tym miejscu. Tworzył sceny rodzajowe, a także cykle portretów ludzi sztuki swoich czasów, odznaczające się syntetycznym ujęciem. Akcentując najbardziej charakterystyczne cechy portretowanej osoby, nie przekraczał granic karykatury. Zajmował się głównie rysunkiem węglem i kredką, a tak...
więcej