Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Krystyna WróblewskaKrystyna Wróblewska

ur. 1904 - 1994, kraj: Polska

(Warszawa 4 III 1904 - Kraków 4 XII 1994) Krystyna Wróblewska studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (do 1938), następnie w Académie de la Grande Chaumiere w Paryżu (1938). W 1945 wraz z synem Andrzejem, przyszłym wybitnym malarzem, osiadła w Krakowie. Od 1945 pracowała jako pedagog na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1968 otrzymała tytuł profesora, w 1974 odeszła na emeryturę. Była współzałożycielką grupy "Dziewięciu grafików", która starała się kontynuować tradycję drzeworytnictwa warszawskiego i wileńskiego sprzed wojny. Wróblewska była związana i wystawiała z tą grupą w latach 1947-1960. Działała też w ZPAP, m. in. jako...
więcej