Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Wiktor ZinWiktor Zin

ur. 1925 - 2007, kraj: Polska

Wiktor Zin w 1950 ukończył studia na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1952 uzyskał tytuł doktora, w 1959 – doktora habilitowanego, w 1967 – profesora nadzwyczajnego, w 1979 – profesora zwyczajnego. Do 1949 pracował jako asystent i adiunkt w macierzystej uczelni, następnie w Politechnice Krakowskiej, gdzie kierował Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. W latach 1962-1967 był dziekanem Wydziału Architektury. Obok pracy naukowej działał na rzecz zabytków Krakowa i całego kraju, pełniąc funkcje m. in. Głównego Architekta Pracowni Konserwacji Zabytków Krakowa (1958-1964), kierownika badań Starom...
więcej