Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Leon KosmulskiLeon Kosmulski

ur. 1904 - 1952, kraj: Polska

(Kijów 14 III 1904 - Kraków 9 X 1952) Leon Kosmulski studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, następnie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie pod kierunkiem Ludomira Sleńdzińskiego (malarstwo) i Jerzego Hoppena (grafika). Studia ukończył w 1936. W tymże roku zdobył wyróżnienie na II Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów w Warszawie. Do 1939 był asystentem w macierzystej uczelni. W latach II wojny światowej współpracował jako ilustrator z prasą podziemną. Po wojnie osiadł w Krakowie, podjął pracę pedagogiczną na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1947 był członkiem grupy Dziewięciu Grafików, z którą wystawiał do końca życia. Za...
więcej