Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Ryszard LisRyszard Lis

ur. 1935 - 1997, kraj: Polska

Ryszard Lis (Kurów 25 XI 1935 – Lublin 19 XI 1997) maturę zdał w 1956 w Nałęczowie w Państwowym Liceum Technik Plastycznych i po odbyciu służby wojskowej wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w roku 1964 w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja. Zamieszkał w Lublinie, początkowo uczył w Liceum Sztuk Plastycznych a od 1975-1983 w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS. Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne, zajmował się architekturą wnętrz. Pracował także społecznie będąc prezesem oddziału lubelskiego ZPAP. Choroba, która dotknęła go połowie lat 80. uniemożliwiła mu dalszą aktywność zawodową. Był laureatem wielu nagród...
więcej