Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Tadeusz KoperTadeusz Koper

ur. 1913 - 1995, kraj: Polska

Tadeusz Koper (Lwów 1910 - Włochy [?] 1995, występujący w dokumentach uczelni jako Kopera) studiował w krakowskiej ASP w latach 1932-1936 w pracowniach malarskich Władysława Jarockiego, Józefa Mehoffera oraz w 1936-1938 w pracowni rzeźby Xawerego Dunikowskiego. Mimo uzyskania absolutorium w 1938, spędził w niej jeszcze kolejny rok akademicki 1938/39, prawdopodobnie jako asystent profesora. W 1940 przez Francję trafił do Londynu. Wszedł w środowisko polskich artystów-emigrantów, został członkiem Zrzeszenia Plastyków Polskich w Wielkiej Brytanii. W 1965 miał wystawę indywidualną w Brook Street Gallery w Londynie, wystawiał też w Grabowski Gallery. Szczególne upodobanie do rzeźby w marmurze zaw...
więcej