Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Adam PełczyńskiAdam Pełczyński

ur. 1865 - 1928, kraj: Polska

Adam Pełczyński studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w latach 1887-1889 kształcił się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego. Następnie krótko uczył się u Christiana Griepenkerla i Eduarda Lichtenfeldsa w Akademii w Wiedniu, a w latach 1890-1894 był uczniem Antona Ažbégo w Akademi monachijskiej. Po studiach i planowanym pobycie w Paryżu zamierzał „osiąść w kraju i pracować na tematach swojskich”, pozostał jednak w Monachium, gdzie założył rodzinę. W latach 1901-1913 był członkiem monachijskiego Kunstvereinu. Przyjaźnił się ze Stanisławem Przybyszewskim i w czasie pobytu pisarza w Monachium (1906-1919) utrzymywał z nim żywe kontakty. Corocznie przyje...
więcej