Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Tytus MaleszewskiTytus Maleszewski

ur. 1827 - 1898, kraj: Polska

malarz, rysownik, pedagog. Edukację artystyczną rozpoczął w latach 1844-1850 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Aleksandra Kokulara, Rafała Hadziewicza, Ksawerego Kaniewskiego, Jan Feliksa Piwarskiego i Marcina Zaleskiego. Później przez kilka lat sam nauczał rysunku w Wyższej Szkole Realnej w Kaliszu. W 1856-1857 studiował – wraz z Wojciechem Gersonem – w paryskiej pracowni Leona Cogneta. W Paryżu zaprzyjaźnił się z Cyprianem Kamilem Norwidem; rysował jego portret, a poeta poświęcił malarzowi kilka wierszy. W latach 1858-1860 uzupełniał studia w Akademii św. Łukasza w Rzymie. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie, skąd wyjeżdżał w liczne podróże...
więcej