Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Karol Wierusz-KowalskiKarol Wierusz-Kowalski

ur. 1869 - 1953, kraj: Polska

Karol Wierusz Kowalski naukę rysunku rozpoczął wcześnie - w Warszawie u K.Pillatiego i R.Ryszkiewicza, a później w Krakowie u Juliusza i Wojciecha Kossaków. Po maturze w roku 1889 wyjechał do Monachium, gdzie za radą stryja Alfreda Wierusz Kowalskiego uczył się w prywatnej szkole Stanisława Grocholskiego i Wacława Szymanowskiego. Następnie studiował jeszcze w tamtejszej Akademii u G.Hackla. W czasie studiów korzystał z opieki stryja, któremu pomagał w realizacji zamówień malarskich. Był członkiem monachijskiego Kunstvereinu, a jego obrazy cieszyły się sporym powodzeniem. W tym czasie podróżował po Niemczech, Francji, Anglii i Włoszech. W roku 1899 wyjechał z Monachium i osiadł w rodzinnym ma...
więcej