Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Konstanty GorskiKonstanty Gorski

ur. 1868 - 1934, kraj: -

  Konstanty Gorski (Kazimirów [Kazimierzów] na Kowieńszczyźnie 1868 – Warszawa 1934) – malarz, rysownik, ilustrator; po ukończeniu moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury, od 1887 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, m.in. w pracowni batalisty B. P. Willewaldego. Jego prace akademickie dwukrotnie zostały wyróżnione medalami. Od około 1891 kontynuował studia w Monachium, Paryżu i we Włoszech. W 1895 zamieszkał na stałe w Warszawie, włączając się w życie artystyczne miasta. Był, m.in. członkiem zarządu Warszawskiego Tow. Artystycznego, nauczał i dużo wystawiał w kraju i za granicą (brał m.in. udział w światowej wystawi...
więcej