Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Julius MoserJulius Moser

ur. 1832 - 1916, kraj: Niemcy

Niemiecki rzeźbiarz Julius Moser był uczniem A. Fischera i Drake’a. Specjalizował się głównie w dużej monumentalnej rzeźbie, czego przykładem są prace: pomnik Greiffa w Krefeld, Wilhelma I i III dla Szkoły Kadetów w Lichterfelde, feldmarszałka Schwerina i generała von Seydlitz dla Zbrojowni w Berlinie. Ciekawymi pracami tego artysty jest tzw. Grupa rybołówstwa na moście Belle-Alliance w Berlinie oraz Amor rozbrojony przez Nimfę (w Galerii Narodowej).