Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Nathan WasserbergerNathan Wasserberger

ur. 1928 - 2012, kraj: Polska

Nathan Wasserberger (Chrzanów 1928 – Nowy York2013) malarz amerykański żydowskiego pochodzenia , znany przede wszystkim z portretów i  aktów. Urodzony w 1928 r. W Chrzanowie, Wasserberger przeżył obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie , po wojnie (w 1946 lub 1947 roku) wyemigrował do Stanów Zjednoczonychi zamieszkał w  Nowym Jorku. Studiował sztukę w Instytucie Pratta oraz u Ivana Olinsky'ego i Byrona Browna w Art Students' League  w Nowym York, a pod koniec lat czterdziestych w Académie Julian w Paryżu.  Wiele obrazów, któr...
więcej