Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Włodzimierz RutkowskiWłodzimierz Rutkowski

ur. 1915 - 1992, kraj: Polska

warszawski malarz. Absolwent Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Był uczniem malarza Czesława Wasilewskiego, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na jego malarstwo. Konie i nastrojowe pejzaże stały się dominantą w jego twórczości a przyjaźń i współpraca z Wasilewskim trwała aż do śmierci tego ostatniego, to jest do 1946 roku.