Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Grażyna SmalejGrażyna Smalej

ur. 1976 , kraj:

Urodziła się w 1976 roku w Chełmie. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracowni prof. Jacka Waltosia. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem w 2001 roku. W latach 1998-2001 była stypendystką Hansa Bernhardta (Niemcy). W 2001 roku brała udział w Grand Prix Ministra Kultury w Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika w Częstochowie. W 2010 roku w tym samym konkursie zdobyła wyróżnienie za cykl Sny Marii Stuart. Od 2012 roku współtworzy Grupę Ośrodkową, w której realizuje projekty z dziedziny street art, performance i video. Artystka w swoich obrazach bazuje na warsztacie realistycznym, ale w poszczeg...
więcej