Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Sylwia CabanSylwia Caban

ur. 1969 , kraj: Polska

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa, w  pracownia prof. Rajmunda Ziemskiego i pracownii technik ściennych prof. Edwarda Tarkowskiego. W latach 1996-1997 odbywała staż w École Supérieure do Beaux Arts w Perpignan. W 2018 obroniła tytuł doktora w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracuje w stopniu adiunkta w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT pod auspicjami PAN, na Wydziale Grafiki, gdzie prowadzi pracownie rysunku oraz malarstwa. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach w Warszawie, Brukseli i Paryżu.