Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Janina Flamm, Forbes-RobertsonJanina Flamm, Forbes-Robertson

ur. 1877 - 1922, kraj:

Janina Flamm, Flammówna, Forbes-Robertson (1877 Warszawa – 1922 Londyn?)  - malarka. Urodziła się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej; była córką znanego warszawskiego prawnika i wydawcy „Gazety Sądowej” Filipa Flamma. W roku 1890 brała udział w wystawie uczennic szkoły malarstwa dla kobiet L. Wiesiołowskiego w Salonie Krywulta. Studiowała w Académie Julian w Paryżu, gdzie poza polskimi malarkami poznała przyszłą Constance Markevitch (Markiewicz, z domu Gore-Booth) – irlandzką działaczkę niepodległościową. W 1893 r. wróciła do Warszawy ze studiów i zaprezentowała swoje prace na wystawie w Zachęcie wraz z Alfonsą Kanigowską i Emi...
więcej