Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Nadia LegerNadia Leger

ur. 1904 - 1982, kraj:

Nadia Léger (Wanda Chodasiewicz-Grabowska; Możanka 1904 – Grasse 1982) - malarka, związana z paryską awangardą. Urodzona w zrusyfikowanej rodzinie polskiej Wanda Chodasiewicz początkowo uczyła się u Władysława Strzemińskiego w smoleńskim oddziale założonej przez Kazimierza Malewicza w Witebsku akademii suprematystycznej (później twierdziła, że była uczennicą również Malewicza). Za namową Strzemińskiego w 1923 roku rozpoczęła studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Miłosza Kotarbińskiego. W tym samym roku wyszła za mąż za kolegę ze studiów, malarza Stanisława Grabowskiego (1901-1957), i wraz z nim w roku 1924 wyjechała do Paryża. Tu podjęła nau...
więcej