Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Henryk RauchingerHenryk Rauchinger

ur. 1852 - 1942, kraj: Polska

Henryk Rauchinger w latach 1878-1879 kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki, a następnie w Wiedniu u Augusta Eisenmenger i Christiana Griepenkerla. Wykształcenie uzupełniał w Rzymie. Stale mieszkał w Wiedniu, gdzie wiele wystawiał; od roku 1899 jako członek tamtejszego Stowarzyszenia Artystów. W latach 1883-1899 wystawiał też w TPSP w Krakowie, w 1894 brał udział w wystawie sztuki polskiej we Lwowie. Malował sceny historyczne i portrety, za które był szczególnie ceniony.