Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Frederick Serger (Sineiberger)Frederick Serger (Sineiberger)

ur. 1888 - 1965, kraj: Austria

Frederick Serger, właściwie Sineiberger, pochodził z rodziny żydowskich przemysłowców osiadłych w Brnie na Morawach. Po ukończeniu szkoły i gimnazjum (1910) przez rok służył w wojsku austriac-kim, poczym wyjechał na studia malarskie do Wiednia i Monachium W czasie I wojny światowej, powołany do wojska austriackiego, brał udział w walkach na froncie bałkańskim. W latach 1919-1924 kształcił się w Paryżu. W 1927 ożenił się z Heleną Spitzer i zamieszkał w Skoczowie, angażując się w interesy rodziny żony. W latach 1930-1938 wielokrotnie wystawiał w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie; swoje obrazy wysyłał też do Paryża na Salon Jesienny i Salon des Tuileries (1934-1939). W roku 1936 miał ind...
więcej