Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Marek DzienkiewiczMarek Dzienkiewicz

ur. 1951 , kraj: Polska

Marek Dzienkiewicz studiował w latach 1969-74 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, uzy-skując dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tadeusza Dominika. Od 1971 dodatkowo studiował w pracowni Klasycznych Technik Tkackich, kierowanej wówczas przez Mieczysława Szymańskiego; później wykonał tam aneks do dyplomu pod kierunkiem Zbigniewa Gostomskiego. W 1975 został asystentem w tej pracowni, w 1989 objął jej prowadzenie, od 1991 jako adiunkt II st. (d. docent). Od połowy lat 70. obok klasycznych płaskich tkanin tworzył modularne przestrzenne obiekty z róż-nych materiałów, jak sklejka i korek. Prace oparte na module trójkąta równobocznego w intencji artysty nawiązywały do instrumentów muzycznych, mia...
więcej