Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Wojciech GrabowskiWojciech Grabowski

ur. 1850 - 1885, kraj: Polska

Malarz - młodszy brat malarza Andrzeja, studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1866-1871) oraz w Monachium u H.Anschütza. W 1872 przebywał w Wiedniu wykonując ilustracje do tamtejszych czasopism. Po powrocie do kraju mieszkał we Lwowie, skąd wyjeżdżał do Przemyśla, Krakowa i wiele wędrował po wsiach i miasteczkach galicyjskich. Był przede wszystkim rysownikiem-ilustratorem, rzadziej malował olejno. Interesował się tematyką ludową, rysował sceny i typy wiejskie, traktowane często z zacięciem humorysty. Ilustrował bajki i podania ludowe, tworzył kompozycje fantastyczne. Współpracował z czasopismami Kłosy, Biesiada literacka i Tygodnik Ilustrowany.