Agra Art | Aukcje
Wyniki wyszukiwania: Jan (?) KonarskiJan (?) Konarski

ur. , kraj: Polska

Na rynku sztuki dość często pojawiają się prace nieznanego bliżej artysty, związanego ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku i sygnującego swe dzieła nazwiskiem J. Konarski. Obrazy te wskazują na inspiracje płynące przede wszystkim ze znajomości dzieła i twórczości Alfreda Wierusza Kowalskiego. Przez niektórych badaczy ów malarz Konarski identyfikowany jest nawet z tym znakomitym artystą. Naszym zdaniem niesłusznie, gdyż zdecydowanie nie dorównuje mu ani artystycznie, ani pod względem techniki malarskiej. (patrz: H-P. Bühler, Jäger, Kosaken und polnische Reiter, Hildesheim 1993, s. 128). Bardziej przekonywającą wydaje się być, wysunięta ostatnio, hipoteza o tożsamości Kon...
więcej