Agra Art | Aukcje

- 14 marca 2004

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
COLOSSEUM W ŚWIETLE KSIĘŻYCA, 1928
Nr:
5130
Technika:
pastel, papier
Wymiary:
47 cm x 65 cm
Cena wywoławcza:
4 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

47 x 65 cm (w świetle passe-partout)
sygn.p.d.: K Stabrowski.

Pochodzenie:

Obraz pochodzi ze zbiorów rodziny żony artysty, Julii Stabrowskiej z Janiszewskich. W r. 1997 był pokazywany na wystawie kolekcji prac Kazimierza Stabrowskiego ze zbiorów prywatnych i Muzeum Na-rodowego w Warszawie urządzonej w Starej Kordegardzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wymieniony w katalogu wystaw:
- Przewodnik nr 288 po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych [...] Wystawa zbiorowa prac Kazimierza Stabrowskiego [...], TZSP Warszawa 1928, s. 5, kat. nr 25;
- Kazimierz Stabrowski 1869-1929. Kolekcja prac ze zbiorów prywatnych i Muzeum Narodowego w Warszawie. [L.Skalska-Miecik przy współpracy K.Jerzmanowskiej], Muzeum Łazienki Królewskie Stara Kordegarda, Warszawa 1997, kat. nr 57.

Kazimierz Stabrowski:

Kazimierz Stabrowski (Kruplany k. Nowogródka 1869 - Garwolin 1929) – malarz, rysownik, pedagog; od 1887 kształcił się w Akademii Sztuk Pięk-nych w Petersburgu. W czasie studiów kilkakrotnie otrzymywał medale i odznaczenia. W 1893 podróżował do Palestyny w związku z, malowanym na dyplom, obrazem Mahomet na pustyni, za który następnie otrzymał wielki złoty medal. Mimo ukończonych studiów, od 1895 kształcił się jeszcze w pracowni I.J.Riepina. W 1897 wyjechał do Paryża i tam uczęszczał do Académie Julian pracując pod kierunkiem B.Constantsa i J.P.Laurensa. W 1898 wrócił do Petersburga. W 1900 na Wystawie Pow-szechnej w Paryżu otrzymał wielki medal srebrny za obraz Cisza na wsi. Brał też udział w innych wy-stawach międzynarodowych, m.in. w Monachium (1901), Wenecji (1903). Od 1902 należał do Towa-rzystwa Artystów polskich Sztuka. W 1903 przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1904 został pierwszym dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych, będąc jednym z inicjatorów jej powstania. W latach 1909-1913 wiele podróżował – był we Francji, Ni

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2004-03-14 47 4 000 zł - N/A PLN USD
2022-10-16 64 12 000 zł 50 000 zł N/A PLN USD EUR