Agra Art | Aukcje

- 4 kwietnia 2004

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KOMPOZYCJA HELIOGRAFICZNA (XXIX), OK. 1936-1937
Nr:
5230
Technika:
heliografika, papier fotograficzny
Wymiary:
30.5 cm x 27 cm
Cena wywoławcza:
5 200 zł
Cena uzyskana:
20 000 zł

IInformacje o dziele:

30,5 x 27 cm (w świetle ramy)
Praca opisana i reprodukowana w katalogu oeuvre artysty: - Karol Hiller 1891-1939. Nowe widzenie. Malarstwo, heliografika, rysunek, grafika, Muzeum Sztuki, Łódź 2002, kat. III. 28, il. całostronicowa s. 150, nota katalogowa i il. s. 278

Heliografika jest autorską techniką Karola Hillera, wypracowaną przezeń w latach 1928-30 i stosowaną do końca życia jako główny (i najwyżej dziś ceniony) nurt jego twórczości. Jest to technika powielana, łącząca cechy malarstwa, grafiki i fotografii. Rolę matrycy (negatywu) pełniła przezroczysta klisza celuloidowa, na której artysta wykonywał kompozycję, stosując różne środki malarskie i rysunkowe. Odbitka powstawała w wyniku stykowego naświetlenia papieru fotograficznego przez matrycę, następnie papier poddawany był zwykłemu procesowi wywoływania, utrwalania etc. Wspomniany katalog oeuvre odnotowuje 49 kompozycji heliograficznych w dorobku autora.

Oferowana praca, jak większość pozostałych heliografik Hillera, jest reprezentowana w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie znajduje się również jej matryca (klisza celuloidowa, malowana białą temperą). Z odnotowanych w katalogu 4 odbitek nakładu, dwie znajdują się w muzeach (Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu), dwie w rękach prywatnych. Wszystkie są niesygnowane.
Bibliografia do tej pozycji obejmuje 13 katalogów wystaw w Polsce i za granicą, na jakich praca była eksponowa-na oraz dwa opracowania:
- A.Nakov,...
więcej

Karol Hiller:

Karol Hiller (Łódź 1891 – okolice Lućmierza pod Łodzią) – malarz, grafik, fotografik; ukończył Łódzką Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, po czym krótko studiował chemię w Technische Hochschule w Darmstadt (1910-1911) oraz na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politechniki Warszawskiej (1912-1916). W roku 1913 próbował bez powodzenia podjąć studia artystyczne w Akademii w Petersburgu. Ewakuowany w 1914 wraz z Politechniką do Rosji, przebywał tam do 1921, pracując jako technik na potrzeby armii. Jednocześnie utrzymywał kontakty z kręgami artystycznymi, zrazu w Moskwie, gdzie przebywał do 1916, następnie w Kijowie, gdzie podjął studia w Ukraińskiej Akademii Sztuki, otwartej w 1917. W 1921 wrócił do Polski i osiadł w Łodzi, gdzie do 1929 był gimnazjalnym nauczycielem rysunku i robót ręcznych. Szybko nawiązał kontakty i współpracę z przedstawicielami awangardowego środowiska łódzkiego, m.in. z Witoldem Wandurskim, z którym w 1922 powołał efemeryczną grupę artystyczną „Srebrny Wóz“, skupiającą malarzy, literatów, aktorów itp. W 1923 miał pierwszą wystawę indywidualną w warszawskiej Zachęcie, uczestniczył też w Międzynarodowej Wystawie Nowej Sztuki w Łodzi. W latach 20. zajmował się głównie malarstwem, tworząc kompozycje religijne i symboliczne, później - rodzajowe, podejmujące temat pracy, widoki fabryk, wizerunki robotników itp. Wykonywał również grafikę (linoryty, litografie, cynkografie i in.). W 1926 był współtwórcą Stowarzyszenia Artystów Start, z którym wystawiał do 1930. Przełomowym w jego twórczości okazał się rok 1928, w którym rozpoczął eksperymenty z nową techniką - heliografiką. Również w jego malarstwie w tym roku pojawiły się abstrakcyjne kompozycje geometryczne (Deski), a w 1930 - elementy surrealizmu i abstrakcji niegeometrycznej. Wątki te przeplatały się w twórczości Hillera z tradycyjnym malarstwem realistycznym (np. pejzaże z Kazimierza). W 1931 artysta włączył się do akcji grupy „a.r.“ zbierania prac do Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, darowując do niej dwa obrazy. W tymże roku był współorganizatorem Zrzeszenia Artystów Plastyków (ZAP) w Łodzi. Od 1932 uczył okresowo historii sztuki, rysunku i projektowania w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej, którą kierował Władysław Strzemiński. W 1933 Hiller został redaktorem pisma „Forma“, organu ZAP, w którym zamieszczał artykuły historyczne i teoretyczne oraz recenzje. Po rozłamie w ZAP został prezesem łódzkiego Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków, którą to funkcję pełnił do 1935. W 1938 miała miejsce największa retrospektywa jego prac w warszawskim IPS-ie. W początkach okupacji hitlerowskiej padł ofiarą represji wobec inteligencji polskiej - został aresztowany i rozstrzelany, prawdopodobnie w lesie Lućmierskim pod Łodzią.

Duża monograficzna wystawa prac artysty pt. Karol Hiller 1891–1939. Nowe widzenie: malarstwo, heliografika, rysunek, grafika odbyła się w Muzeum Sztuki w Łodzi (listopad 2002 – marzec 2003).

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2004-04-04 4 5 200 zł 20 000 zł N/A PLN USD