Agra Art | Aukcje

- 4 kwietnia 2004

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
BICYKL, 1967
Nr:
5237
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
68 cm x 107 cm
Cena wywoławcza:
70 200 zł
Cena uzyskana:
130 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. na odwr. p.d.: t. | Brzozowski | 1967., sygn. na żerdziach krosien l.: T. BRZOZOWSKI., p.: „BICYKL“ -, l.d.: - 1967, p.d.: 68 x 108, na górnej żerdzi po l. nalepka wystawowa (własność prywatna)

Praca wzmiankowana w katalogu oeuvre artysty:
- Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997, s. 232, kat. I. 185 jako własność prywatna w Warszawie.
Obraz był eksponowany na następujących wystawach: - Wystawa Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu - 50-lecie PWSSP, Muzeum Narodowe, Poznań VI-IX 1970 (kat.);
- Tadeusz Brzozowski - obrazy i rysunki, Muzeum Narodowe, Poznań 2 XII 1974 - II 1975 (il.cz-b. w kat.); - Tadeusz Brzozowski [wystawa w 75-lecie urodzin artysty], Galeria Kordegarda, Warszawa XI-XII 1993 (kat.); wyst. przeniesiona: Muzeum Narodowe - Pałac Opatów w Oliwie, Gdańsk XII 1993 - I 1994.

Tadeusz Brzozowski:

Tadeusz Brzozowski (Lwów 1918 - Rzym 1987)  - od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1940-1942 kontynuując naukę w Kunstgewerbeschule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji związany był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora - grał w Balladynie (1943) i główną rolę w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmował się też konserwacją dzieł sztuki, co okazało się owocne dla jego własnej techniki malarskiej w przyszłości. W 1945 ostatecznie ukończył studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków, uczestnicząc w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W latach 1950-1955 nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do 1969, w latach 1959-1961 jako dyrektor  w Zakopanem mieszkał do końca życia. W tym okresie, w toku samodzielnych prób i doświadczeń stał się wirtuozem techniki malarskiej. Kolor, faktura, gra laserunków i walorów, cała „alchemia“ jaką stosował w swoich obrazach złożyły się na niepowtarzalne zjawisko malarstwa abstrakcyjnego, które zdolne było „opowiadać“ samą swą formą. W 1955 powrócił do udziału w wystawach, uczestnicząc w licznych pokazach w Polsce i za granicą, organizując też wiele wystaw indywidualnych. W 1957 wszedł w skład reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Od 1958 współorganizował „Salony Marcowe“ w Zakopanem. W 1959 w Paryżu związał się z międzynarodowym ruchem „Phases“. W latach 1962-1979 był pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (od 1977 profesorem), a w latach 1979-1981 profesorem ASP w Krakowie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych oraz m. in. nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1983). Wśród retrospektyw artysty za jego życia wymienić należy wystawę w Muzeum Narodowym w Poznaniu (1974) i wystawę rysunków w Muzeum Okręgowym w Radomiu (1986). Wielka wystawa pośmiertna eksponowana była w Muzum Narodowym w Warszawie, a następnie w muzeach w Zakopanem, Wrocławiu i Krakowie w latach 1997-1998. Towarzyszył jej katalog oeuvre artysty w dziedzinie malarstwa i rysunku: Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997.

 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2004-04-04 10 70 200 zł 130 000 zł N/A PLN USD