Agra Art | Aukcje

- 4 kwietnia 2004

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
BEZ TYTUłU, 29 V 1966
Nr:
5278
Technika:
tusz, pióro, akwarela, gwasz, papier, tektura
Wymiary:
39.7 cm x 29.8 cm
Cena wywoławcza:
600 zł
Cena uzyskana:
2 000 zł

IInformacje o dziele:

sygn. oł. p.d.: Kobzdej 29. V | 1966

Praca opisana i reprodukowana w:
- Aleksander Kobzdej 1920-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci), Akademia Sztuk Pięknych w Warsza- wie, Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, Warszawa 1992, kat. rysunków: poz. 16, il. s. 72;
- Aleksander Kobzdej. Zmagania z materią. Katalog pod red. Józefa Grabskiego, [wyd.] Polski Dom Aukcyjny Sztuka, Kraków-Warszawa 2002, s. 226, il. kol. 39.

Aleksander Kobzdej:

Aleksander Kobzdej (Olesko na Ukrainie 12 IX 1920 - Warszawa 25 IX 1972) od wczesnego dzieciństwa mieszkał we Lwowie, gdzie w 1939 zdał maturę. Równolegle z nauką w szkole średniej uczył się prywatnie rysunku i rzeźby. Jesienią 1939 rozpoczął studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej i jednocześnie zaczął malować pod okiem Władysława Lama. Pod obiema okupacjami, sowiecką i hitlerowską, podejmował prace zarobkowe, kontynuując w miarę możności studia. W 1944 został wywieziony na roboty przymusowe do Wiednia, skąd uciekł do Jugosławii. W 1945 wrócił do kraju. Krótko studiował w ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa, by już pod koniec 1945 objąć stanowisko asystenta swego dawnego nauczyciela, Władysława Lama, na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Pracując ukończył politechnikę z dyplomem inżyniera i od 1947 zaczął uczyć w PWSSP w Sopocie. Pracował tam do 1951, kiedy to przeniósł się do ASP w Warszawie, gdzie nauczał aż do śmierci. W latach 40. ulegał w swych próbach malarskich wpływom koloryzmu, kierunku triumfującego zarówno w Akademii krakowskiej, gdzie zaczynał studia, jak i w „szkole sopockiej“, w której sam uczył. Koloryzm Kobzdeja był jednakże poddany dyscyplinie skupionej, syntetycznej formy o rodowodzie sięgającym kubizmu i ekspresjonizmu. W pierwszej połowie lat 50. Kobzdej należał do koryfeuszy socrealizmu. Na ile artysta nie unikał, nawet w tym czasie, ironicznej refleksji, świadczy dyptyk złożony z obrazów Podaj cegłę i Ceglarki, w którym skonfrontował postulatywną i rzeczywistą stronę trudu codziennej pracy. W latach 50. rozwinął też swój talent rysownika, tworząc cykle reportażowych notatek z podróży do Chin i Wietnamu. Od 1956 radykalnie zmienił styl, doświadczając odtąd rozmaitych odmian informelu i malarstwa materii. Eksperymentując z fakturą i przestrzenią doszedł do swego głównego motywu, m stał się wielki cykl „Szczelin“, tworzonych od 1966. Ich syntezą stały się obiekty malarskie zwane „Hors cadre“.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2004-04-04 47 600 zł 2 000 zł N/A PLN USD