Agra Art | Aukcje

- 17 października 2004

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
OLEńKA I KMICIC NA KULIGU, 1887
Nr:
6080
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
36 cm x 55 cm
Cena wywoławcza:
40 000 zł
Cena uzyskana:
75 000 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany p.d.: Juliusz Kossak | 1887

Prezentowana akwarela należy do cyklu kompozycji ilustrujących Trylogię Henryka Sienkiewicza. Juliusz Kossak pracował nad nimi od roku 1884. Najwięcej, bo aż kilkanaście akwarel, było ilustracjami do Ogniem i mieczem, do pozostałych tomów artysta namalował tylko kilka obrazów: w tym do Potopu - Kmicicową kompanię i dwukrotnie Kmicica z Oleńką na kuligu (w latach 1885 i 1887); a do Pana Wołodyjowskiego jedynie Basię i Azję.

Akwarela reprodukowana i opisana m.in. w: - K.Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s.78, s.125, kat.563, repr. 563 [wg dawnej fotografii]; porównaj też: nr kat. nr kat. 562, repr. 562.

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2004-10-17 35 40 000 zł 75 000 zł N/A PLN USD