Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 4 grudnia 1997

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NAPAD SZWEDóW NA WIEś NIEMIECKą
Nr:
621
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
40 cm x 53.5 cm
Cena wywoławcza:
22 000 zł
Cena uzyskana:
22 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: Arthur Grottger. Napad Szwedów na wieś niemiecką namalował Grottger w roku 1854 lub 1855 podczas pobytu w majątku państwa Larysz-Niedzielskich, w Śledziejowicach koło Wieliczki. Przyjeżdżał tam w czasie studiów krakowskich, a później także wiedeńskich, kiedy to, zaproszony przez Erazma i Emmę Larysz-Niedzielskich, gościł w Śledziejowicach latem i jesienią roku 1855. Wówczas „pod wspartym na kolumnach, gościnnym dachem staropolskiego dworu, w atmosferze wysokiej kultury i tradycji, pośród zbiorów przepysznych, na tle cudownych drzew parku sadzonych ręką Wierzynka, szkicując i używając szczęśliwego wczasu, przebył Grottger wakacje”. W zbiorach gościnnych gospodarzy, oprócz tej akwareli, pozostało jeszcze kilka z powstałych wówczas prac artysty (Sprzedaż konia w Śledziejowicach, Czyszczenie zbroi, Zygmunt August na łowach). Obraz reprodukowany i opisywany w: - M. Olszewski, Katalog wystawy dzieł Artura Grottgera urządzonej staraniem księgarni H.Altenberga

Artur Grottger:

Rysownik i malarz; wybitny przedstawiciel romantyzmu w polskim malarstwie, powszechnie znany przede wszystkim z cykli czarno-białych rysunków poświęconych powstaniu styczniowemu 1863 r., w których, jak nikt inny, „dał wyraz poetycznym i pięknym uczuciom, krzywdom i zapałom tej chwili” (S.Tarnowski). Cykle te, zatytułowane Warszawa, Polonia, Lituania, Wojna, nie przedstawiały konkretnych wydarzeń historycznych, lecz symbolicznie ujmowały narodową tragedię. Ich patriotyczna wymowa sprawiła, że ten nurt sztuki Grottgera zyskał ogromną popularność, a reprodukcje jego kartonów znajdowały się niemal w każdym polskim domu. Mniej znana była pozostała twórczość artysty - obrazy rodzajowe, historyczne i batalistyczne oraz malowane i rysowane portrety. Całe zachowane oeuvre Grottgera przypomniała niedawno wielka wystawa zorganizowana w 1987 r. wspólnie przez Muzea Narodowe we Wrocławiu i w Krakowie.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-12-04 22 000 zł 22 000 zł N/A PLN USD