Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 4 grudnia 1997

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
HETMAN JAN KAROL CHODKIEWICZ
Nr:
624
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
139 cm x 83.5 cm
Cena wywoławcza:
55 000 zł
Cena uzyskana:
55 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: J: Suchodolski | 1862 Na odwrocie napis: Wanda Schoennettowa | Ruda Obraz powstał w dojrzałym okresie twórczości Suchodolskiego, który chociaż w zasadzie nie był portrecistą, chętnie malował zarówno konne portrety współczesnych mu osób, jak i konne wizerunki postaci historycznych, te ostatnie traktując w sposób wyraźnie heroizowany. Malował portrety sławnych oficerów i hetmanów, m.in. Jana Tarnowskiego, Stefana Czarnieckiego, Stanisława Żołkiewskiego i prezentowany tu portret Jana Karola Chodkiewicza. Według Krystyny Sroczyńskiej,monografistki artysty, obraz pochodzi z pałacu Lubomirskich w Niezdowie pod Opolem Lubelskim. Obraz reprodukowany lub opisywany w: - K.Sroczyńska, Inaczej o Januarym Suchodolskim, [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, tom XXVII, Warszawa 1983, s. 187, 231-233, nr kat. 67 (237b), repr. 33.

January Suchodolski:

January Suchodoklski (Grodno 1797 - Boim k. Węgrowa 1875) nazywany „polskim Vernetem” malarz-batalista January Suchodolski we wcześniejszym okresie swojej twórczości był samoukiem, który służąc w wojsku amatorsko zajmował się malarstwem. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, a po jego upadku wyjechał w roku 1832 do Rzymu, gdzie studiował w pracowni i pod kierunkiem Horace’a Verneta. Do Warszawy wrócił w roku 1837. W 1839 wyjeżdżał do Petersburga, mianowany członkiem tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1847 podróżował do Paryża. Był jednym z założycieli warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1859). Malował obrazy batalistyczne, najczęściej z wojen napoleońskich, portrety konne i sceny rodzajowe z motywem żołnierzy i smukłych, pięknych koni arabskich. Patriotyczne treści, żywy koloryt i precyzyjny rysunek obrazów Suchodolskiego przyniosły mu prawdziwą sławę i powodzenie.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-12-04 55 000 zł 55 000 zł N/A PLN USD