Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 4 grudnia 1997

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET JóZEFA KRUPIńSKIEGO
Nr:
662
Technika:
olej, tektura
Wymiary:
54 cm x 65 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
89 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany l.d.: J Malczewski ; na odwrocie: Jacek | Malczewski | 1915 Na odwrocie napisy i stemple: - napis ołówkiem: J.Krupiński; - napis granatową kredką Pak. N 5 | Depozyt Radcy Krupińskiego; - stempel krakowskiego składu materiałów malarskich R.Aleksandrowicza; - stempel z tarczą herbową. Nalepki: - z odręcznym napisem Własność pana Krupińskiego; - nalepka z Wystawy obrazów Jacka Malczewskiego w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu w marcu 1925 r.; - karta maszynopisu z atestem dra Jana Lankau (Kraków, 4.V.1955) potwierdzającym autorstwo Malczewskiego i określającym osobę portretowanego. Obraz reprodukowany i opisywany w: - Wystawa obrazów J.Malczewskiego, Muzeum Wielkopolskie, marzec-kwiecień 1925 roku, Poznań 1925, s. 23, nr kat. 83; - Katalog Wystawy Jubileuszowej Jacka Malczewskiego, TPSP we Lwowie, maj - czerwiec 1926, Lwów 1926, s. 18, nr kat. 19.

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-12-04 70 000 zł 89 000 zł N/A PLN USD