Agra Art | Aukcje

- 2 czerwca 2005

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PUDERMANTEL (NIE) ZAWSZE CZYSTY, 1965
Nr:
7009
Technika:
tusz pióro, pędzel, papier kremowy
Wymiary:
37.5 cm x 67.6 cm
Cena wywoławcza:
15 500 zł
Cena uzyskana:
15 500 zł

IInformacje o dziele:

sygn. tuszem l.d.: "Pudermantel (? | nie) zawsze czysty T.B. 65
na odwr. p.d. nalepka Galerii R w Poznaniu z danymi pracy i cytatem dedykacji na odwrocie: Kochanemu Włodzimierzowi W. od Tadeusza B. Koniec Roku Szkolnego 69

Praca opisana w katalogu oeuvre artysty: 
- Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997, s. 260, kat. II. 797 [dat.: 1966, różnica w wymiarach]. 

W tymże katalogu wzmiankowane są dwie inne prace o podobnych tytułach: rysunek "Pudermantel aplikowany" (kat. II. 791) i obraz olejny "Pudermantel" z 1960 lub 1961 r. (kat. I. 128) - co świadczy tylko o przywiązaniu artysty do niektórych słów. Przyjaciel Brzozowskiego i świadek powstawania wielu jego prac, Andrzej Starmach mówi w wywiadzie: 
K.W. - "Renegat charczy tęgo", "Famfatal strzyka", "Winda dycha nieskoro", "Pudermantel (nie)zawsze czysty", "Ostatni taniec kamerjunkra". Tytuły obrazów Brzozowskiego mogą niepokoić - robi z widza wariata czy sam zwariował? W dodatku krytycy każą dziś wczytywać się w nie i szukać tam sensów objaśniających to, co namalowane.
A.S. - Boże broń! Żadnego wczytywania się. Całe malarstwo Brzozowskiego obracało się w przestrzeni szeroko pojętego surrealizmu abstrakcyjnego i te tytuły były a propos, więcej, one surrealizmu...

więcej

Tadeusz Brzozowski:

Tadeusz Brzozowski (Lwów 1918 - Rzym 1987)  - od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1940-1942 kontynuując naukę w Kunstgewerbeschule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji związany był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora - grał w Balladynie (1943) i główną rolę w Powrocie Odysa (1944). W tym okresie zajmował się też konserwacją dzieł sztuki, co okazało się owocne dla jego własnej techniki malarskiej w przyszłości. W 1945 ostatecznie ukończył studia w krakowskiej ASP. Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków, uczestnicząc w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W latach 1950-1955 nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do 1969, w latach 1959-1961 jako dyrektor  w Zakopanem mieszkał do końca życia. W tym okresie, w toku samodzielnych prób i doświadczeń stał się wirtuozem techniki malarskiej. Kolor, faktura, gra laserunków i walorów, cała „alchemia“ jaką stosował w swoich obrazach złożyły się na niepowtarzalne zjawisko malarstwa abstrakcyjnego, które zdolne było „opowiadać“ samą swą formą. W 1955 powrócił do udziału w wystawach, uczestnicząc w licznych pokazach w Polsce i za granicą, organizując też wiele wystaw indywidualnych. W 1957 wszedł w skład reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Od 1958 współorganizował „Salony Marcowe“ w Zakopanem. W 1959 w Paryżu związał się z międzynarodowym ruchem „Phases“. W latach 1962-1979 był pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (od 1977 profesorem), a w latach 1979-1981 profesorem ASP w Krakowie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych oraz m. in. nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1983). Wśród retrospektyw artysty za jego życia wymienić należy wystawę w Muzeum Narodowym w Poznaniu (1974) i wystawę rysunków w Muzeum Okręgowym w Radomiu (1986). Wielka wystawa pośmiertna eksponowana była w Muzum Narodowym w Warszawie, a następnie w muzeach w Zakopanem, Wrocławiu i Krakowie w latach 1997-1998. Towarzyszył jej katalog oeuvre artysty w dziedzinie malarstwa i rysunku: Tadeusz Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1997.

 

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2005-06-02 6 15 500 zł 15 500 zł N/A PLN USD
2020-03-22 101 14 000 zł - N/A PLN USD EUR