Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 9 marca 1997

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
W MARCOWY DZIEń
Nr:
814
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
18 cm x 34.4 cm
Cena wywoławcza:
3 000 zł
Cena uzyskana:
6 600 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: STANISŁAW MASŁOWSKI 18 8/3 78 Obraz W marcowy dzień, podobnie jak Sanie (nr kat. 26), jest jednym z nielicznych zachowanych, wczesnych obrazów artysty malowanych podczas jego podróży na Ukrainę. Jak wspomina syn malarza: „ukraiński wątek ogarnął ojca w młodości z wielką siła; uległ tej epidemii, przeżywał zachwyt, szał zachwytu nad kozaczczyzną (...) Wypraw ukraińskich po materiały do obrazów, po wrażenia był cały szereg, ale na to, żeby je wszystkie dokładnie ustalić, trzeba by otworzyć specjalne biuro śledcze.” Pierwszy raz wyjechał tam w lecie 1875, drugi w roku 1876 i „na pewno wyjeżdżał także w r. 1878 (...) Udało mi się wyszpiegować, że był wtedy między innymi u Swieykowskich (...) w Tokarówce i u (...) Edwarda Rulikowskiego w Sachnach, i że prawdopodobnie odwiedzał także Tyszkiewiczów.” Następne podróże odbył jeszcze w roku 1880 i 1886. (M.Masłowski, Stanisław Masłowski. Materiały do życia i twórczości, Wrocław 1957, s. 46 - 47).

Stanisław Masłowski:

Stanisław Masłowski był uczniem W.Gersona i A.Kamieńskiego w Warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po studiach stale mieszkał w Warszawie, skąd corocznie wyjeżdżał na plenery malarskie, m.in. na Ukrainę w latach 1875-1886. Fascynacja tamtejszym krajobrazem i folklorem sprawiła, że namalował wówczas wiele obrazów rodzajowych z postaciami Kozaków (Taniec Kozaków, Dumka Jaremy). W 1886 r. przebywał w Monachium; po 1900 kilkakrotnie jeździł do Włoch i do Paryża; w 1912 podróżował na Sycylię i do Tunisu. Po 1903 r. wiele czasu spędzał w podwarszawskiej Woli Rafałowskiej. Obok malarstwa olejnego uprawiał akwarelę i w tej trudnej technice doszedł do prawdziwego mistrzostwa. W swoich malowanych akwarelą krajobrazach - realistycznych, a zarazem dekoracyjnych - dawał, według własnych słów, „coś w rodzaju syntezy pejzażu polskiego”.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-03-09 3 000 zł 6 600 zł N/A PLN USD