Agra Art | Aukcje

- 25 września 2005

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET WOJCIECHA KOSSAKA Z BELLONĄ
Nr:
7347
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
100 cm x 126.2 cm
Cena wywoławcza:
330 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

sygnowany p.d.: J Malczewski | 1903

Na odwrocie na krosnach nalepki: 1/ częściowo uszkodzona, drukowana nalepka wypełniona ręcznie: TOWARZY[ST]WO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH | J Mal[....] | Wystawa Jacka Malczewskiego | 1648 | NR Katalogu 99. Portret art. Wojciecha [.....] Tytuł; 2/
Nalepka ze stemplem wypełniona na maszynie: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE | R.1939 NR 1530.15 | WYSTAWA | JACKA MALCZEWSKIEGO | Autor .... | Adres .... | Dzieło Portret Wojciecha Kossaka | Wykonanie ol. pł. cena. Ponadto na krosnach napisy farbą: – na górnej listwie cyfry: 428; - na listwie lewej cyfry: 1648.

Obraz posiada dwie ekspertyzy autorstwa dr Agnieszki Ławniczakowej i Elżbiety Charazińskiej, których fragmenty niżej cytujemy.
„Portret Wojciecha Kossaka z Belloną datowany jest przez artystę na r.1903. Powstał, więc w tym samym czasie, co tak znane i reprezentatywne dla twórczości Malczewskiego wizerunki współczesnych mu intelektualistów, artystów i zarazem przyjaciół, jak na przykład Portret Edwarda Raczyńskiego (Fundacja Raczyńskich przy MN w Poznaniu), Hamlet polski – portret Aleksandra Wielopolskiego, Portret Jana Kasprowicza (oba w MN w Warszawie) czy dwa Portrety Feliksa Jasieńskiego (w MN w Krakowie). Wizerunek Kossaka znakomicie wpisuje się w ten zespół alegorycznych bądź symbolicznych kompozycji portretowych. Utrzymany jest w poetyce typowej dla tych portretów malowanych przez Malczewskiego, w których strój, postawa,...
więcej

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
2005-09-25 18 330 000 zł - N/A PLN USD