Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 8 czerwca 1997

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PRZEJAżDżKA
Nr:
763
Technika:
akwarela, papier
Wymiary:
37 cm x 46.5 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
76 500 zł

IInformacje o dziele:

Na rewersie KOŃ MAŚCI KASZTANOWEJ (kompozycja „odwrotna” w stosunku do awersu; napis ołówkiem l.d.: 46 1/2 7 -)akwarela, papier, 37 x 46,5 (w świetle passe-partout) W tym portrecie eleganckiego jeźdźca na wspiętym, smukłym rumaku ujawnia się całe mistrzostwo Michałowskiego, malarza określanego mianem „jednego z najwybitniejszych akwarelistów wszystkich czasów”. Trafną charakterystykę tej dziedziny jego twórczości daje córka artysty Celina, pisząc m.in. „Głównym zawsze zajęty przedmiotem, który miał na celu przedstawić, starał się jak najdobitniej go wyrazić śmiałym i pewnym układem tonów, od razu położonych. Akcesorya i uboczne przedmioty z lekka traktując, skupiał tym sposobem uwagę patrzącego na ten główny przedmiot i przez to osiągał zupełne efekta [...] Tła jego obrazów i akwarel pełne są świeżości, czuć w nich powietrze, światło i życie".

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-06-08 70 000 zł 76 500 zł N/A PLN USD