Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 19 października 1997

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
IDYLLA
Nr:
727
Technika:
gwasz
Wymiary:
76 cm x 92.5 cm
Cena wywoławcza:
35 000 zł
Cena uzyskana:
37 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: Borowski Obraz powstał zapewne między rokiem 1920 a 1922, najpóźniej zaś około roku 1927. Za takim datowaniem przemawiają analogie z innymi, pochodzącymi z tego okresu okresu dziełami artysty - z Idyllą pasterską (1920), Pastorale (1921) czy Rozmową z wagantem (1922) - które, podobnie jak prezentowana Idylla, wykazujące wyraźne zbieżności z twórczością Eugeniusza Zaka, zaprzyjaźnionego z Borowskim, współuczestnika wystaw grupy „Rytm”. Także koloryt obrazu, oparty na zestawieniu barw ciepłych i zimnych, jest charakterystyczny dla tego okresu twórczości artysty (według ekspertyzy Barbary Malinowskiej).

Wacław Borowski:

Wacław Borowski (Łódź 1885 - Łódź 1954) - malarz, grafik, scenograf - w latach 1905-1909 studiował w Krakowie malarstwo u Józefa Mehoffera w Akademii Sztuk Pięknych i, równolegle, historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1909-1913 przebywał w Paryżu. Zafascynowany dawnym malarstwem, kopiował wiele obrazów w muzeach. W okresie 1911-1914 podróżował do Włoch, studiując sztukę renesansu. Lata 1914-1919 spędził w Szwajcarii. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie, gdzie w latach 1927-1933 był profesorem malarstwa i kompozycji w Instytucie Sztuk Plastycznych. Czynny na wielu polach, zajmował się malarstwem sztalugowym, dekoracyjnym malarstwem ściennym (m.in. polichromie na Zamku Królewskim, na Rynku Starego Miasta w Warszawie), uprawiał grafikę (trzy teki litografii), projektował plakaty, ilustracje książkowe i scenografie dla teatrów Warszawy, Krakowa i Łodzi. Był współzałożycielem i prezesem grupy „Rytm”, członkiem Stowarzyszenia Grafików „Ryt”, należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Wiele wystawiał tak w kraju jak i za granicą, a jego prace wielokrotnie odznaczane były medalami i nagrodami. Twórczość Borowskiego należy do „klasycyzującego” nurtu polskiego malarstwa, związanego m.in. z artystami skupionymi wokół grupy „Rytm”. Jego obrazy wyróżnia zarówno dążność do syntezy i swoistego uproszczenia a nawet pewnej geometryzacji form, jak miękkość i statyka układów kompozycyjnych, opartych na rytmie ruchu, linii i płaszczyzn. Wrażenie ciszy, ładu i harmonii podtrzymuje łagodne światło i subtelna, pastelowa kolorystyka współtworząca liryczny nastrój pogodnej melancholii.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1997-10-19 35 000 zł 37 000 zł N/A PLN USD