Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 października 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NAPOLEON NA KONIU . KOń Z JEźDźCEM
Nr:
880
Technika:
ołówek, papier
Wymiary:
18 cm x 28 cm
Cena wywoławcza:
6 000 zł
Cena uzyskana:
6 000 zł

IInformacje o dziele:

Rysunek dwustronny; na rewersie szkice trzech jeźdźców i głowa kobiety ołówek, papier, 18 x 28 cm (w świetle passe-partout) Rysunek jest zapewne tożsamy ze szkicem wystawionym w roku 1894 na retrospektywnej Wystawie Sztuki Polskiej we Lwowie jako własność hr. Józefy Michałowskiej. Szkic postaci Napoleona na koniu autor katalogu Jan Bołoz-Antoniewicz łączy z rzeźbioną statuetką wykonaną przez artystę w Paryżu w latach 1832 - 1835 (porównaj: E.Łuniński, Napoleon (Legiony i Księstwo Warszawskie), Warszawa b.r.w., repr. s. 75). Obraz reprodukowany lub opisywany w: - J.Bołoz-Antoniewicz, Katalog wystawy sztuki polskiej od roku 1764 - 1886, Lwów 1894, s. 162, nr kat. 814.

Piotr Michałowski:

Piotr Michałowski (Kraków 1800 – Krzysztoforzyce / Krzyżtoporzyce 1855) był najwybitniejszym malarzem epoki polskiego romantyzmu, a jego twórczość jest zjawiskiem w skali europejskiej. Wszechstronnie utalentowany, w latach 1815-1821 studiował nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Getyndze. Równocześnie od dzieciństwa uczył się rysunku w krakowskich pracowniach M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. Pracował w administracji Królestwa Polskiego jako naczelnik hut i radca górniczy. Podczas powstania listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. W latach 1832-1835 przebywał w Paryżu i studiował w pracowni Nicolasa Toussainta Charleta. Był znakomitym malarzem koni, a jego obrazy i akwarele zyskiwały podziw i ogromne powodzenie, tak że „cały Paryż latał za jego końmi“. Po powrocie do kraju przebywał głównie w swoich majątkach - Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując się ich administracją. Wiele podróżował po Europie, wyjeżdżając do Londynu, Wiednia, Karlsbadu, do Belgii, Holandii i jeszcze kilkakrotnie do Francji. W latach 1848-53 pełnił funkcję Prezesa Rady Administracyjnej Miasta Krakowa. Malował dynamiczne kompozycje batalistyczne z wojen napoleońskich, konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół, a także portrety chłopów. Jego obrazy olejne i akwarele, łączące siłę wyrazu z wrażliwością na naturę, odznaczają się śmiałym rysunkiem, syntetyczną formą, wartościami koloru, swobodą techniki malarskiej i romantyczną żarliwością polskiego patrioty.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-10-20 6 000 zł 6 000 zł N/A PLN USD