Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 października 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
KAZIMIERZ PUłASKI POD CZęSTOCHOWą
Nr:
883
Technika:
akwarela, karton
Wymiary:
45 cm x 36.5 cm
Cena wywoławcza:
30 000 zł
Cena uzyskana:
-

IInformacje o dziele:

(na odwrocie - odmienny w szczegółach szkic tej samej sceny) sygnowany l.d.: Juliusz Kossak | 1883 Ekspertyza Kazimierza Olszańskiego z 2 października 1991 r. Według opinii pana Kazimierza Olszańskiego „akwarela ta należy do najlepszego okresu w malarstwie Juliusza Kossaka, nie była nigdzie reprodukowana i jest nieznana. Podnosi to jej wartość historyczną dokumentalną i artystyczną”. Przedstawia scenę z czasów konfederacji barskiej z konnym portretem Kazimierza Pułaskiego na czele żołnierzy broniących w grudniu 1770 r. klasztoru na Jasnej Górze. Pułaski wytrzymał wówczas piętnastodniowe oblężenie wojsk rosyjskich pod wodzą Iwana Drewicza „a zrobiwszy kilka szczęśliwych wycieczek, zniszczył prawie cały Drewicza korpus”.

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-10-20 30 000 zł - N/A PLN USD