Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 października 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
REKONESANS HUZARóW AUSTRIACKICH
Nr:
886
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
31 cm x 43 cm
Cena wywoławcza:
70 000 zł
Cena uzyskana:
110 000 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany p.d.: M. Gierymski
na krosnach nalepka wystawowa z datą 20 czerwca 1933 i nazwiskiem właściciela J.Regulskiego

Prezentowany obraz wymieniany był także pod tytułami: Huzarzy austriaccy na flankierach, Huzarzy na forpoczcie, Patrol ułanów austriackich, Patrol honwedów węgierskich, Husaren auf Vorposten. Wystawiony przez Gierymskiego na międzynarodowej wystawie w Wiedniu na przełomie 1869 i 1870 roku, został następnie zakupiony z funduszów cesarza Franciszka Józefa i był własnością arcyksiężnej Gizeli bawarskiej. Wystawiony w roku 1932 wraz z resztą jej zbiorów na licytacji w Berlinie, został nabyty przez warszawskiego antykwariusza Abe Gutnajera i następnie przeszedł do polskich zbiorów prywatnych. W roku 1933 był własnością J.Regulskiego ze Lwowa (?).

Obraz opisywany i reprodukowany w:
- Kurier Warszawski 1870, nr 32 z 11 II, s. 2;
- Tygodnik Ilustrowany 1932, II płr., nr 48, s. 779, repr.; - Katalog dzieł wystawionych na licytację, Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera, Warszawa 1931, nr kat. 58;
- Przewodnik nr 85, Żołnierz i koń w sztuce polskiej wiek XIX i sztuka współczesna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1933, nr kat. 37;
- Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 1933, s. 22;
- Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Listy i notatki. Zebrał, ułożył i wstępem opatrzył J.Starzyński. Teksty do druku i komentarze opracowała H.Stępień, Wrocław 1979, s. 395, 396, 513;
-...
więcej

Maksymilian Gierymski:

Malarz, rysownik, starszy brat Aleksandra; jeden z najwybitniejszych artystów polskich działających na obczyźnie w drugiej połowie XIX w. Adept warszawskiej Klasy Rysunku i monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zmarł na gruźlicę w wieku 28 lat. Twórczość rozpoczął od realistycznych rysunków dla warszawskich czasopism i pejzaży, którymi debiutował w Zachęcie. W Monachium eksperymentował z materią malarską, której tonacja kolorystyczna i oświetlenie współtworzyły nastrój w jego pejzażowo-rodzajowych obrazach. Był jednak przede wszystkim mistrzem scen powstańczych na tle pejzażu. To one oraz rozmaite warianty kostiumowych polowań z myśliwymi w strojach rokokowych przyniosły mu medale i uznanie krytyki europejskiej. Gierymski był także autorem pejzaży ze stale obecnym motywem nieefektownego, melancholijnego krajobrazu mazowieckiego oraz kompozycji rodzajowych mających za scenerię polskie miasteczka i przedmieścia Warszawy.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-10-20 70 000 zł 110 000 zł N/A PLN USD
2003-12-14 15 260 000 zł 300 000 zł N/A PLN USD