Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 20 października 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
HOLOWANIE GALARóW -BERLINKA CIąGNIęTA W GóRę RZEK
Nr:
888
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
66.5 cm x 100 cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
56 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: Ludw. Kurella | 1890. Obraz, nadesłany przez artystę na wystawę do kraju; w roku 1894 eksponowany w Krakowie i w Warszawie. Obraz reprodukowany lub opisywany w: - E.Swieykowski, Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854 - 1904, Kraków MCMV, s. 394 (wystawiony w 1894 jako Holowanie galarów); - H.Płażewska, Warszawski Salon Aleksandra Krywulta (1880 - 1906), w: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. X, Warszawa 1966, s. 386 (wystawiony w 1894 jako Berlinka ciągnięta w górę rzeki).

Ludwik Kurella:

Ludwik Kurella (Warszawa 1834 - Warszawa 1902) - był jednym z wybitniejszych przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium, znanym i cenionym autorem obrazów, chętnie i niejednokrotnie za wysokie ceny, kupowanych przez „Kunsthandlerów”. Studia artystyczne rozpoczął w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie był ulubionym uczniem Rafała Hadziewicza. W roku 1857 wyjechał do Drezna i kształcił się w tamtejszej Akademii pod kierunkiem J. Schnorra von Carosfeld. Następnie podróżował po Europie, a w 1861 roku osiadł w Monachium i studiował w Akademii u W. Kaulbacha, J. Schraudolpha i A. Ramberga. Należał do monachijskiego Kunstvereinu, brał udział w wystawach, miał własną pracownię, przyjaźnił się z Józefem Brandtem, Maksymilianem i Aleksandrem Gierymskimi, Józefem Chełmońskim, Władysławem Czachórskim. Swoje obrazy nadsyłał także na wystawy krajowe do Warszawy, Krakowa i Lwowa. Około roku 1900 powrócił na stałe do Warszawy. We wcześniejszym okresie twórczości uprawiał malarstwo o tematyce religijnej i historycznej (Grosz czynszowy, Ucieczka do Egiptu, Śmierć Chodkiewicza), z czasem zajął się przede wszystkim malarstwem rodzajowym opartym na motywach polskiego krajobrazu i folkloru (Z jarmarku, Powrót z polowania, Wędrówka Cyganów, Z opłatkami, U przewozu). Malował także portrety i obrazy ilustrujące wiersze A. Mickiewicza (Rybka, Panicz i dziewczyna). W polskich zbiorach muzealnych obrazów Kurelli jest zaledwie kilka; powodzenie artysty na monachijskim rynku sztuki sprawiło, że przeważająca ich liczba trafiła do prywatnych kolekcji w Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-10-20 50 000 zł 56 000 zł N/A PLN USD