Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 2 czerwca 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
OLEńKA I KMICIC NA KULIGU, 1885
Nr:
942
Technika:
inna
Wymiary:
47 cm x 89 cm
Cena wywoławcza:
15 000 zł
Cena uzyskana:
19 500 zł

IInformacje o dziele:

sygnowany p.d.: Juliusz Kossak | 1885

Akwarela Oleńka i Kmicic na kuligu jest jedną z cyklu kompozycji ilustrujących "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, które Juliusz Kossak malował w latach 1884 i 1885. Najwięcej, bo aż kilkanaście z nich, inspirowanych było "Ogniem i mieczem", do pozostałych tomów Kossak namalował tylko kilka obrazów. Scenę kuligu z "Potopu" malował dwukrotnie, a obie wersje, choć podobnie zakomponowane, różnią się znacznie w szczegółach.

Obraz reprodukowany lub opisywany w:
- K.Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 1988, s. 78, s. 125, nr kat. 562, repr. 562.
- K.Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 1988, s. 125, s.78, 125, nr kat, 562 (uwaga błędne wymiary), il. 562;
- K.Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, il. 427 na s. 220, opis s, 317, nr 427 (uwaga błędne wymiary).

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-06-02 15 000 zł 19 500 zł N/A PLN USD