Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 2 czerwca 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
PORTRET WSCHODNI
Nr:
952
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
82.5 cm x 65 cm
Cena wywoławcza:
12 000 zł
Cena uzyskana:
24 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: 1846 Roku | J I Kr. (monogram wiązany) Obraz pochodzi ze zbiorów Mariana Walczaka, znanego poznańskiego bibliofila - twórcy kolekcji rękopisów, archiwaliów i pamiątek po J. I. Kraszewskim ofiarowanej w roku 1979 miastu Poznaniowi. Obraz reprodukowany lub opisywany w: - Gwiazda Ekspresu Reporterów Marian Walczak, w: Ekspres Reporterów, KAW, Warszawa 1979, s. 154; - I.Mrugasiewicz, J.I.Kraszewski 1812-1887 (wydawnictwo z okazji wystawy w 100-lecie śmierci J.I.Kraszewskiego), Miejska Biblioteka Publiczna im. E.Raczyńskiego, Poznań 1987, repr.

Józef Ignacy Kraszewski:

Józef Ignacy Kraszewski, znany przede wszystkim jako powieściopisarz, poeta, publicysta oraz działacz społeczny i polityczny, był także malarzem i grafikiem. Od 1829 studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim, a równolegle rozpoczął naukę rysunku i malarstwa u J. Rustema i, prawdopodobnie, u W. Smokowskiego. Studia malarskie kontynuował w roku 1838 u B. Dąbrowskiego w Warszawie. Aresztowany za działalność w tajnym związku młodzieży od grudnia 1830 do marca 1832 przebywał w wileńskim więzieniu. W latach następnych gospodarował na Wołyniu, mieszkał w Żytomierzu, a w roku 1858 podróżował do Włoch, Austrii, Francji, Belgii i Niemiec. Po powrocie do kraju redagował w Warszawie „Gazetę Codzienną” (od 1861 „Gazetę Polską”). Zagrożony aresztowaniem w 1863 wyjechał za granicę i osiadł na stałe w Dreźnie, utrzymując żywe kontakty z krajem. Oskarżony o współpracę z wywiadem francuskim został w 1883 r. aresztowany i do 1885 więziony w Magdeburgu; później przebywał we Włoszech i w Szwajcarii. Wszechstronnie uzdolniony i niezwykle pracowity, obok różnorodnej twórczości literackiej (ponad 600 tomów) zajmował się muzyką, malarstwem i rysunkiem. Jako malarz tworzył romantyczne pejzaże, sceny rodzajowe i historyczne. Wykonał ogromną liczbę rysunków utrwalających „narodowe pamiątki” - zabytki dawnej architektury, sztuki czy budownictwa ludowego. Rysował też charakterystyczne typy i sceny rodzajowe oraz ilustracje do własnych utworów literackich. Uprawiał drzeworyt i akwafortę, odtwarzając m.in. widoki tatrzańskie rytowane według własnych rysunków.
Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-06-02 12 000 zł 24 000 zł N/A PLN USD