Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 2 czerwca 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
NA ETAPIE
Nr:
953
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
37 cm x 66 cm
Cena wywoławcza:
38 000 zł
Cena uzyskana:
41 000 zł

IInformacje o dziele:

Autorska dedykacja na odwrocie: Jacek Malczewski | panu profesorowi |stary przyjaciel całej jego rodziny | 29 styczeń 1900. Na etapie należy do cyklu obrazów o tematyce sybirskiej, dominującej we wcześniejszym okresie twórczości Malczewskiego (np.: Śmierć Elenai, Niedziela w kopalni, Wigilia na Syberii). Obraz powstał zapewne w latach 1890-1892; za takim datowaniem przemawia zarówno charakterystyczny dla tego okresu naturalizm, jak i bliskie analogie ze Śmiercią na etapie (1891) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu (porównaj: Jacek Malczewski. Katalog wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1968, s. 98, nr kat. 34, repr. 32).

Jacek Malczewski:

Jacek Malczewski (Radom 1854 - Kraków 1929) - wybitny przedstawiciel malarstwa polskiego modernizmu, studia artystyczne rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1872-1875 uczył się pod kierunkiem Feliksa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, do którego pracowni uczęszczał ponownie w latach 1877-1879. Następnie kształcił się w Paryskiej École des Beaux Arts u E. Lehmanna (1876-1877). 

W 1880 podróżował do Włoch. W 1884-1885 wziął udział – jako rysownik – w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Pamfilii i Pizydii w Małej Azji. Wówczas był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium i do Włoch. W 1896-1900 uczył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 1911-1922 był profesorem i dwukrotnie rektorem krakowskiej Akademii.  Lata 1914-1915 spędził w Wiedniu, w 1916 wrócił do Krakowa. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (1897) oraz członkiem grupy „Zero” (1908).
We wczesnym okresie twórczości malował portrety, sceny rodzajowe i – przede wszystkim – obrazy o tematach związanych z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii). Później, od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-06-02 38 000 zł 41 000 zł N/A PLN USD