Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 2 czerwca 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
STRUGA W LESIE
Nr:
979
Technika:
olej, płótno
Wymiary:
126 cm x 95 cm
Cena wywoławcza:
50 000 zł
Cena uzyskana:
52 000 zł

IInformacje o dziele:

Sygnowany p.d.: A KĘDZIERSKI Według zachowanego listu-atestu, pisanego przez artystę do dawnego właściciela, obraz ten powstał ok. 1908 r., a „malowany był w lasach Nieporęckich na drodze z Jabłonny do Nieporętu”. Jest to, odmienna kolorystycznie i kompozycyjnie, wersja Strugi w lesie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie. Obraz reprodukowany lub opisywany w: - E.Charazińska, Apoloniusz Kędzierski (1861-1939), Katalog wystawy monograficznej, Muzeum Okręgowe w Radomiu, Muzeum w Warszawie 1981; - E.Charazińska, Pokłosie wystawy monograficznej Apoloniusza Kędzierskiego, w: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. XXVIII, Warszawa 1984, s. 370, repr. 17, s. 372.

Apoloniusz Kędzierski:

Apoloniusz Kędzierski (Suchedniów 1861 - Warszawa 1939)- malarz, akwarelista, rysownik, ilustrator i dekorator - był jednym z najpopularniejszych artystów warszawskich. Uczeń Józefa Brandta w Orońsku, Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego w warszawskiej Klasie Rysunkowej, w latach 1886-1889 kształcił się jeszcze w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Nikolausa Gysisa. Po studiach stale zamieszkał w Warszawie, skąd często wyjeżdżał na plenery malarskie. W 1902 podróżował do Belgii, Francji, Włoch, Wiednia i Budapesztu. Był członkiem Tow. Artystów Polskich „Sztuka“. Malował pejzaże i obrazy rodzajowe, martwe natury i „główki“ dziewczęce. Jego malarstwo podlegało przemianom stylistycznym - od realizmu po secesję. Z upodobaniem zajmował się ilustratorstwem, wykonując m.in. ilustracje do Chłopów Reymonta (wyd. Geberthnera i Wolfa w 1928). Współpracował także z wieloma czasopismami warszawskimi. Projektował meble i ceramikę, wykonywał polichromie kościelne. Duży zespół dzieł artysty spłonął w jego pracowni w pierwszych dniach powstania warszawskiego.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-06-02 50 000 zł 52 000 zł N/A PLN USD