Agra Art | Aukcje

Pierwszy obiekt z tej aukcji

- 8 grudnia 1996

Ostatni obiekt z tej aukcji

Obiekt w archiwum

[ status: zarchiwizowany ]
Tytuł:
WęGLARZE
Nr:
1832
Technika:
akwarela, karton
Wymiary:
31.3 cm x 46.5 cm
Cena wywoławcza:
12 000 zł
Cena uzyskana:
15 200 zł

Informacje o dziele:

Sygnowany p.d.: Juliusz Kossak | w Lwowie 1877. r Na odwrocie nalepka z warszawskiej DESY z datą 14.VII.1952 oraz nalepka Salonu Sztuki Seweryna Jasielskiego w Warszawie z następującym, odręcznym tekstem: Obraz akwarelowy Juliusza Kossaka pt. „Węglarze” reprodukowany jest w dziele Witkiewicza o Juliuszu Kossaku a pochodzi ze zbiorów muzealnych JW Hr. Wł. Dzieduszyckiego ze Lwowa. Warszawa 2 czerwca 1932; poniżej pieczęć Salonu Jasielskiego i podpis: Seweryn Jasielski. Obraz reprodukowany lub opisywany w: - Kłosy 1878, II półrocze, il. s. 305 (repr. p.t. Węglarze spod Mostów w drodze do Lwowa; drzeworyt wg akwareli, odwrócony w stosunku do pierwowzoru); - S.Witkiewicz, Juliusz Kossak, Warszawa 1900, s. 89, il.

Juliusz Kossak:

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824 - Kraków 1899) - malarz i ilustrator - był jednym z najpopularniejszych artystów polskich 2. połowy XIX wieku. Naukę rysunku i malarstwa rozpoczął we lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego; później wiele rysował z natury odwiedzając majątki szlacheckie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu. W roku 1852 był w Wiedniu, na Węgrzech i w Petersburgu, a następnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Lata 1856-1860 spędził w Paryżu, gdzie przyjaźnił się z Horacem Vernetem. Powróciwszy do Warszawy w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. W roku 1869 przeniósł się na stałe do Krakowa, skąd wyjeżdżał jeszcze do Monachium, by malować w atelier batalisty Franza Adama. Kossak był przede wszystkim znakomitym akwarelistą; rzadziej posługiwał się techniką olejną. Malował obrazy historyczne i batalistyczne, sceny rodzajowe ilustrujące życie i tradycje dworu szlacheckiego oraz obyczaje polskiego ludu. Ale prawdziwymi bohaterami jego obrazów były konie, których ruch, temperament, charakter i indywidualność potrafił po mistrzowsku przedstawić. Był także autorem wielu ilustracji do czasopism i książek, trafiającym bezbłędnie tak w klimat utworów literackich, jak i w tęsknoty i potrzeby odbiorców - czytelników Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Pana Tadeusza i poematów Adama Mickiewicza.

Data aukcji Nr kat Wywoławcza Uzyskana Zmień:
1996-12-08 12 000 zł 15 200 zł N/A PLN USD